• Zwroty i reklamacje

ZWROTY


Każdemu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy indywidualnemu naszego sklepu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego otrzymania produktu przez adresata przesyłki.

Warunkiem przyjęcia odstąpienia od umowy jest złożonie go w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (forma elektroniczna – reklamacje@mobi-shop.pl lub poczta tradycyjna na adres korespondencyjny podany w zakładce „Kontakt z nami”).

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (np. słuchawki douszne/dokanałowe, szczoteczki do zębów etc.).

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY - DO POBRANIA

Towar wraz z odstąpieniem należy odesłać drogą pocztową lub za pomocą kuriera na adres:
F.H.U. MOBI-SHOP
Dorota Szczęśniak
ul. Isep 12/LU9
31-588 Kraków

 

* Koszty zapakowania oraz odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący.
** Zwrot na konto bankowe wykonywany jest w terminie ustawowym 14 dni od otrzymania przesyłki lub oświadczenia od odstąpieniu od umowy.
*** Przesyłki za pobraniem nie są honorowane i nie będą przez nas odbierane.REKLAMACJE

Najszybszym sposobem załatwienia reklamacji jest bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem lub działem wsparcia Producenta, oni rozwiążą za Ciebie problem ze sprzętem lub przyjmą Twoją reklamację (wymagany dowód sprzedaży, który przesyłamy w formie elektronicznej). Chętnie zrobimy to za Ciebie, ale wydłuża to cały proces składania reklamacji. Informacje o gwarancji oraz dane kontaktowe autoryzowanego centrum serwisowego można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu lub na stronie internetowej Producenta. Jeśli nie możesz znaleźć danych kontaktowych, skontaktuj się z nami, a podamy Ci odpowiednie dane kontaktowe.

UWAGA! W przypadku niektórych produktów wysyłka będzie musiała odbyć się bezpośrednio do naszego dystrybutora przez nasz sklep - w celu przekazania dokładnej informacji prosimy o kontakt z nami wówczas przekażemy stosowne instrukcje.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma również prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca** lub Przesiębiorca indywidualny* strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamacje z tytułu gwarancji (jeśli nie chcą Państwo skorzystać z zaleceń opisanych w punkcie 1) oraz rękojmi należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną - reklamacje@mobi-shop.pl

Zalecamy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


PRZYKŁADOWY FORMULARZ REKLAMACYJNY - DO POBRANIA


Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz w miarę możliwości dowodem zakupu na adres:

F.H.U. MOBI-SHOP Dorota Szczęśniak
ul. Isep 12 / LU 9
31-588 Kraków

Towar należy dokładnie zabezpieczyć, aby nie uszkodził się w transporcie.


*Przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

**Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rękojmia wyłączona dla Przedsiębiorców i Przedsiębiorców indywidualnych